Służebność przesyłu
Pomagamy właścicielom nieruchomości, przez które przebiegają urządzenia przesyłowe
Mobbing w pracy
Pomagamy pracownikom poddanym mobbingowi
Wsparcie prawne dla kierowców zawodowych
Pomagamy w walce o wypłatę ryczałtu za noclegi w podróżach służbowych
Wniosek o upadłość konsumencką
Pomagamy niewypłacalnym dłużnikom w wyjściu z zadłużenia

Mobbing w pracy pomagamy ofiarom mobbingu

mobbing xs opt

Służymy wsparciem pracownikom, którzy poddani zostali mobbingowi przez pracodawcę lub współpracowników.

Ryczałt za noclegizapraszamy do współpracy kierowców

kierowcy xs opt

Wspomagamy kierowców zawodowych ubiegających się o wypłatę ryczałtów za noclegi w podróżach służbowych.

Służebność przesyłuwynagrodzenie i odszkodowanie za słupy

przesyl xs opt

Pomagamy w uzyskaniu wynagrodzenia za służebność przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Upadłość konsumenckapomagamy w wyjściu z zadłużenia

upadlosc xs opt

Wspomagamy dłużników na etapie składania wniosku o upadłość oraz w toku postępowania upadłościowego.